انهدام باند سارقان با کشف ۳ میلیارد ریال اموال مسروقه