آتش گرفتن گلکسی نوت ۷ در چین، خریداران را به سمت آیفون ۷ کشانده است