ترجیح می‌دهم سوریه فدرالی شود اما تجزیه نشود

دبیرکل اتحادیه عرب در گفت‌وگو با روزنامه الحیات اعلام کرد اگر قرار است سوریه تجزیه شده و به کشورهای کوچکی تبدیل شود، او ترجیح می‌دهد که حکومت فدرال در سوریه برپا شود اما تمامیت ارضی این کشور حفظ شود.