توتی: در آستانه پیوستن به رئال مادرید بودم

فرانچسکو توتی، اسطوره ایتالیایی رم که دیروز چهلمین سال تولد خود را جشن گرفت، اعتراف کرد که سالها پیش در آستانه جدایی از رم بوده است.​​​​​​​