برای بازی با هف کرمان/ امیرحسین صادقی از لیست پیکان خط خورد

مجید جلالی تصمیم گرفت نام مدافع با تجربه خود را از بازی فردای پیکان در جام حذفی خارج کند.