شارژ روحی پدیده در آستانه دیدار با نفت آبادان

با حضور مدیران ارشد شرکت گردشگری پدیده با حضور در تمرین پدیده و وعده پاداش، بازیکنان و کادر فنی این تیم در آستانه دیدار با نفت آبادان شارژ روحی شدند.