آغاز بهره برداری از ۸۰۰ طرح عمرانی و زیربنایی در سطح استان قزوین