بان کی‌مون بار دیگر به شدت از روسیه انتقاد کرد

دبیرکل سازمان ملل متحد نیروهای ارتش سوریه و حامیانش را به خاطر حمله به مواضع تروریست‌ها در حلب به جنایت جنگی محکوم کرد.