حبس ابد برای ۴۰ نفر به اتهام جذب نیرو برای داعش

دادگاه مصر ۴۰ نفر را به اتهام ارتباط با گروه تروریستی داعش و کمک به جذب نیرو از میان جوانان مصری برای این گروه تروریستی به حبس ابد محکوم کرد.۱۹:۱۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر