وزیر نفت: انتظار نداشتیم نشست مشورتی اوپک به توافق برسد