برگزاری جام حذفی با ۳۲ تیم

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ گفت: بهتر است که جام حذفی فوتبال با ۳۲ تیم قوی برگزار شود تا دیگر شاهد انصراف تیم‌ها نباشیم.