روسیه: آمریکا گروه‌های معارض را از تروریست‌ها جدا نکرده است