یادداشت: وقتی کونته بی خواب میشود

در کتاب «متدِ کونته» فصلی هست که چند بازیکن یوونتوس، داستان‌هایی روایت می‌کنند از واکنشِ انتونیو کونته به شکست.