تور مجازی؛ دورن خانۀ جدید اوباما قدم بزنید! (ویدیو)

در حالی که اوباما باید تا دو ماه دیگر کارخ سفید را ترک و به خانۀ جدیدیش نقل مکان کند، اکنون ویدیویی از درون خانۀ جدید اوباما منتشر شده است که امکان گشت و گذاری مجازی در این خانه را فراهم می کند….