فضای شبکه اجتماعی تلگرام کاربران را به بردگی کشیده

مرجع تقلید شیعیان عصر امروز در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به جایگاه پلیس در جامعه و خوش بینی مردم به خدمات آن اظهار داشت :‌ مردم نظاره‌گر اقدامات و عملکرد پلیس هستند با این وجود گاهی مشکلات به اندازه‌ای است که تنها پلیس نمی‌تواند به تنهایی پاسخگو باشد….