توسعه همکاری های بانکی و تجاری با مجارستان

مدیرعامل بانک توسعه صادرات از انعقاد تفاهمنامه همکاری این بانک با اگزیم بانک مجارستان در آینده نزدیک خبر داد و برخی مفاد این قرارداد را تشریح کرد۱۹:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر