روحانی: هرچه برای حل مسائل پیش می‌رویم یک داستانی درست می‌کنند/ یک دفعه FATF را نجس اعلام کردند/ سبک دولت قبلی خواندن اعلامیه بود که تا قیامت هم جواب نمی‌داد