طرح ممنوعیت استفاده از ‌گوشی‌های هوشمند توسط مسئولان

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: اعمال ممنوعیت برای استفاده از گوشی‌های هوشمند را در دستور کار قرار دادیم که در این راستا طرحی در این خصوصی به هیات دولت ارسال شده و بررسی آن در دستور کار هیات دولت است.