طرح ممنوعیت استفاده از ‌گوشی‌های هوشمند توسط مسئولان