نیروی انتظامی برای مقابله با بی‌حجابی ‌‌تنها مانده است/ از همه ظرفیت‌های خود برای مقابله با بی‌حجابی استفاده می‌کنیم