فرود اضطراری هواپیمای اماراتی

شرکت هواپیمایی “اتحاد” روز چهارشنبه اعلام کرد که نقص در موتور یکی از هواپیماهای بوئینگ ۷۷۷ این شرکت، باعث فرود اضطراری این هواپیما در فرودگاه ابوظبی شد.