دبیر کل اتحادیه عرب: حکومت فدرالی در سوریه بهتر از تجزیه آن است

دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرد در صورت تجزیه سوریه، بهتر است حکومت فدرالی در سوریه برپا اما تمامیت ارضی این کشور حفظ شود.