خبر نگران کننده وزیر نیرو به مردم

چیت چیان گفت: براساس پیش بینی سازمان هواشناسی در سال آبی جدید بارش ها نسبت به سال های قبل ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.۱۹:۴۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر