دروازه بان سابق نفت در آستانه توافق با سایپا

دروازه بان فصل گذشته تیم نفت تهران این روزها در جمع شاگردان حسین فرکی تمرین می کند.