زنگنه: باید به حداقل سطح تولید پیش از تحریم‌ها برسیم

وزیر نفت ایران بر رسیدن سطح تولید نفت به زمان «پیش از تحریم‌ها» تأکید کرده است.