زنگنه: باید به حداقل سطح تولید پیش از تحریم‌ها برسیم