دیدار روحانی و نخست وزیر انگلیس / دیدار ظریف و همتای کانادایی