در جشن بازگشایی مدارس، پلیس هم هوای اصفهان را دارد

 به گزارش ایمنا، یکی از مراجع ذی ربط در توسعه زیر ساخت های شهر، پلیس راه و راهور است. این نیرو مرجع عبور مرور خودرویی و اعمال قانون در این رابطه می باشد. از آن جا که در فصل بازگشایی مدارس افزایش بار ترافیکی ‌معضل است، رضا رضایی ، رییس پلیس راه استان اصفهان، در […]