نمایشگاه عکس «سرد-آب‌ها» در گالری متن امروز

 به گزارش ایمنا، این هنرمند درباره نمایشگاه «سرد – آب‌ها» به خبرنگار ایمنا گفت: سرد – آب سوژه‌ای است که در فرهنگ ما و مشرق زمین کاربرد زیادی داشته است. آب برای ما معنی مثبت دارد و بیانگر پاکی است و در گذشته یک سرد‌آب در محله‌های ایرانی وجود داشت که آب آن منطقه را […]