نظرسنجی ها نشان می دهد که رانندگان تمایل دارند خود کنترل اتومبیل را در دست داشته باشند

به نظر می رسد اتومبیل های خودران قدم بعدی در دنیای اتومبیل و اتومبیلرانی باشند. خودروهای خودران می توانند به کاهش تعداد تصادفاتی که علت آن انسانی است منجر شوند که خود در نهایت به کاهش راه بندان و رفت و آمد منظم و قانونمند خواهد انجامید. در عین حال با خودروهای خودران رانندگان می […]