ازنوسانات قیمت سکه و ارز تا روند معاملات بازار بورس

بسته نبض بازار امروز به بررسی قیمت سکه و ارز در بازار و روند معاملات بورس پرداخته است.