ازنوسانات قیمت سکه و ارز تا روند معاملات بازار بورس