جزئیاتی از زندگی ننگین یک قاتل کودک کش! + فیلم

شیمون پرز معروف به قصاب مردم قانا در سن ۹۳ سالگی مرد.