بهره برداری از چندین طرح صنعتی، عمرانی، خدماتی و بهداشتی در قزوین

چندین طرح صنعتی، عمرانی، خدماتی و بهداشتی از طریق ویدئو کنفرانس و با حضور رئیس جمهور در قزوین به بهره برداری رسید.۲۰:۱۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر