همایش پیاده روی خانوادگی قدم قدم با ولایت تا ظهور برگزار شد + عکس