قاچاق مهمات برای تروریست‌های سوری در شکم گاو! (تصاویر)