مسکن آتش نشان‌ها در اولویت کارهای شهرداری است

شهردار تهران گفت: مشکلات کارکنان آتش نشانی در سه حوزه مسکن، درمان و امنیت شغلی حل خواهد شد.