پسر ۱۶ ساله پس از سقوط از برج زنده ماند!

به گزارش ایران خبر، الکساندر، پسر ۱۶ ساله اهل روسیه بعد از آنکه خود را از بالکن طبقه ۲۳ یک برج در روسیه به پایین پرتاب می‌کند، در کمال ناباوری روی سقف یک ماشین می‌افتد و زنده می‌ماند.     به گفته بعضی از منابع، امدادگران که به موقع در محل حادثه حضور پیدا کرده بودند، […]