آلبوم یادگاری شیمون پرز در کنار رهبران عرب (تصاویر)