اعزام ۶۰۰ نظامی آمریکایی به عراق

یک مقام آمریکا از اعزام ۶۰۰ نظامی این کشور به عراق در آینده نزدیک خبر داد.