پاریس هفته آینده میزبان نشستی درباره لیبی است

وزیر خارجه فرانسه در اظهاراتی از برگزاری نشستی با حضور برخی کشورها درباره لیبی در هفته آینده خبر داد.