تبرئه روحانی سرشناس شیعه کویتی از سوی دستگاه قضایی

دستگاه قضایی کویت با بررسی پرونده اتهامات واهی نسبت داده شده به ‘شیخ حسین المعتوق’ روحانی سرشناس شیعه و نماینده ولی فقیه در کویت وی را از اتهام نقض امنیت ملی تبرئه کرد.۲۰:۳۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر