مراودات بانک «ایران و اروپا» با تهران به ۵.۵ میلیارد یورو رسید

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم، راه ها برای تجارت ایران با سایر کشورها هموار شد به طوری که مرداودات بانک «ایران و اروپا» با تهران به ۵.۵ میلیارد یورو رسیده است.۲۰:۳۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر