نتایج شطرنج بازان در دور ششم قهرمانی نوجوانان جهان

نمایندگان شطرنج ایران در دور ششم مسابقات شطرنج قهرمانی نوجوانان جهان به ۷ پیروزی،۲ تساوی و ۲ شکست دست یافتند.