یگان‌های محمول نیروی زمینی سپاه از مقابل جایگاه رژه رفتند