پشتیبانی آمریکا از تجاوز نظامی ترکیه به حلب؛ بمباران ریف شمالی ادامه دارد

منابع میدانی سوریه می‌گویند نیروهای آمریکایی با پشتیبانی از تجاوز نظامی ترکیه به خاک سوریه، به بمباران مناطقی در ریف شمالی حلب ادامه می‌دهند.