فرکی: برای حفظ منافع ملی به تعطیلات تحمیلی تن دادیم/ برنامه ریزی هیچ تیمی در دنیا مانند تیم ملی ایران نیست

سرمربی تیم فوتبال سایپا گفت: هیچ یک از مربیان فوتبال ایران راضی به تعطیلی لیگ نیست اما برای حفظ منافع تیم ملی مجبوریم به این برنامه اشتباه تن دهیم.