ویدئو: رونمایی از اسکلت ۷۵۰۰ ساله در اراک

اسکلت مرد ۷ هزار و ۵۰۰ ساله در موزۀ حمام چهارفصل اراک رونمایی شد.