سقوط بالگرد ارتش سوئیس؛ ۲ کشته

یک بالگرد ارتش سوئیس در ارتفاعات آلپ سقوط کرده است.