یگان‌های محمول نیروی زمینی ارتش از مقابل جایگاه عبور کردند

یگان‌های محمول نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از مقابل جایگاه بارگاه ملکوتی حضرت امام خمینی عبور کردند.